Tarief

Het tarief van een behandeling is afhankelijk van wat de verzekeraar met de fysiotherapeut heeft afgesproken. Gemiddeld ligt het tarief rond de € 41.00. Als de fysiotherapeut geen overeenkomst heeft met de verzekeraar, wordt een tarief van € 42,95 in rekening gebracht. Hiervan wordt vaak een deel vergoed. U kunt hierover het beste contact opnemen met uw verzekeraar. De praktijk voor fysiotherapie en oedeemfysiotherapie heeft een overeenkomst met vrijwel alle verzekeraars.

Als u wordt behandeld voor lymfoedeem, valt dit in de regeling die geldt bij chronische indicaties. Dat betekent dat de eerste 20 behandelingen worden vergoed uit de aanvullende verzekering. Daarna wordt de behandeling onbeperkt uit de basisverzekering vergoed (met verrekening van het eigen risico). Als u geen aanvullende verzekering heeft, zijn de kosten van de eerste 20 behandelingen voor eigen rekening.

Vanaf behandeling 21 worden de behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Hierbij wordt door uw verzekeraar het eigen risico verrekend.

Oncologie fysiotherapie wordt niet altijd (onbeperkt) vergoed door zorgverzekeraars. Als er een operatie heeft plaatsgevonden of er chemotherapie (dagbehandeling) is toegepast, wordt de therapie vaak tot een jaar na dato, uit de basisverzekering, vergoed. Informatie over of uw zorgverzekering wel of niet vergoed, kunt u het beste bij uw zorgverkering opvragen. Iedere aanvullende verzekeringspolis is verschillend en iedere zorgverzekering biedt verschillende polissen aan. U kunt bij uw zorgverzekering nagaan hoe dat bij uw polis geregeld is.