Deep oscillation

In onze praktijk wordt er gewerkt met de behandeltechniek:"deep oscillation". Deep oscillation wordt onder andere gebruikt bij behandeling van klachten veroorzaakt door radiotherapie (bestraling) en/of operaties. Na radiotherapie kan er radiatie fibrose ontstaan, er kunnen verhardingen van de huid en onderhuids (bind) weefsel ontstaan, er kan littekenweefsel en/of oedeem ontstaan. Oefentherapie, manuele lymfedrainage en behandeling met deep oscillation kan helpen de klachten te verminderen.

Klachten die veel voorkomen zijn bijvoorbeeld het gevoel alsof er een bal onder de oksel zit, alsof de borst keihard is en stekende pijnen in en om de borst. Allemaal vervelende bijwerkingen van de medische behandeling. Helaas is er over de behandeling van klachten veroorzaakt door bestraling (radiatiefibrose) niet veel bekend. Er wordt dan ook (nog) niet veel doorverwezen. U kunt uw arts of verpleegkundige vragen naar een verwijzing. Deep oscillation kan goede resultaten geven in de vermindering van klachten.

Hoe werkt het?

Met elektrostatische impulsen zorgt de deep oscillation voor trillingen op celniveau. Door deze trillingen wordt stilstaand weefsel in beweging gebracht . In tegenstelling tot andere (fysische) therapieën komt de therapeutische werking van binnenuit waardoor er met weinig druk gewerkt kan worden. De elektrostatische impulsen van de deep oscillation creëren een aangename, diep effectieve trilling in de huid, bindweefsel, vetweefsel, spieren, bloed- en lymfevaten tot een diepte van 8 cm!

Toepassingsgebieden zijn dan ook eindeloos. Bij oedeempatiënten heeft de deep oscillation een zeer grote toegevoegde waarde, doordat fibroseweefsel losser wordt gemaakt en pijn aanzienlijk wordt gereduceerd, ook in combinatie met MLD behandeling.

Deep oscillation maakt, dankzij z’n niet-invasieve, zachtaardige aard, vroegtijdige behandeling mogelijk, zelfs al vanaf 1 dag postoperatief. En ook chronische aandoeningen kunnen met dit apparaat effectief behandeld worden. Doordat de deep oscillation als "hands-on" apparaat ingezet kan worden, is een combinatie met diverse behandelingen snel te maken. Deep oscillation kenmerkt zich doordat er met weinig druk, effectief gewerkt kan worden tot in de diepere weefsellagen. Dit maakt een behandeling voor de patiënt zeer aangenaam.

De Trillingsfrequenties

De Deep Oscillation heeft meerdere trillingsfrequenties waar op gewerkt kan worden. Deze trillingsfrequentie kunnen bekend voorkomen, in de Fysiotechniek worden deze al jaren gebruikt. Echter is er wel een verschil met de fysiotechniek apparatuur, zo werkt de Deep Oscillation niet van een punt A naar B en heeft het ook geen resonantie op de botten.

De hoge frequentie 120-250 Hz.
Deze frequentie wordt ingezet voor pijndemping en heeft een oppervlakkig gevoel. Dit wordt dan ook ingezet voor pijndemping, bij diverse aandoeningen in te zetten en direct post-operatief te gebruiken. Ook bij Lipoedeem patiënten, kan deze frequentie een verlichting geven.

De midden frequentie 40-120 Hz.
De midden frequentie van de Deep Oscillation heeft een licht pompend effect en geeft een schuddend gevoel in het weefsel. Met name bij verklevingen is deze frequentie zeer goed in te zetten, ook in combinatie met een massage heeft de midden frequentie een meerwaarde.

De lage frequentie 10-40 Hz.
Deze frequentie heeft een pompend effect en geeft een diep en stroef gevoel bij behandelen. Door de langzame trilling is het gevoel er tot diep in de huid. De lage frequentie wordt met name ingezet in combinatie met een MLD behandeling, het helpt de stuwing. Ook bij vastzittende spieren is dit een trilling die als zeer prettig wordt ervaren en de spieren losser maakt.

Toevoeging aan bestaande behandeling

In de behandeling bij Oedeemtherapeuten zien wij echter de Deep Oscillation een zeer grote toegevoegde waarde hebben, helemaal in het losser maken van fibroses en de combinatie met MLD (Manuele Lymfe Drainage) behandeling. Doordat de Deep Oscillation als "hands on" apparaat ingezet kan worden, is een combinatie met deze behandelingen snel te maken. Ook hebben Lipoedeem patiënten veel baat bij de Deep Oscillation behandeling, hierin meer naar de pijndemping met een heel lichte aanraking van de huid. Ook bij patiënten uit de Mammacare is het voordeel van diep behandelen met weinig druk een zeer grote meerwaarde.

De Deep Oscillation heeft een diepte van de werken tot ongeveer 8cm, met statische trillingen in de huid. Door deze diepte kunnen veel dieper gelegen fibroses toch losser gemaakt worden. Aangezien de Deep Oscillation geen schade aanbrengt (zoals andere therapie vormen wel kunnen hebben) is het veilig om met het apparaat te werken.

Toepassingsgebieden voor Deep Oscillation®. Dankzij de niet-invasieve, a-traumatische effectieve aanpak is Deep Oscillation breed toepasbaar. Hier volgen een aantal toepassingsgebieden:

Lymfoedeem

Deep Oscillation bevordert de afvoer van interstitieel vocht en metabolisch afval op celniveau. De lymfatische drainagebanen worden geactiveerd. Dit vermindert het oedeem aanzienlijk. Een studie van Jahr et al (Journal of Rehabil Med (40:645-650) in 2008 toont aan dat het toepassen van Deep Oscillation bij patiënten met lymfoedeem aanzienlijke pijnreductie en afname van zwelling laat zien.

Lipoedeem

Het pijndempende effect van Deep Oscillation kan een ware verlichting geven voor patiënten met lipoedeem. Dankzij de zachte techniek, kan zonder druk gewerkt worden.

Post-operatieve nazorg

Het is uniek te noemen dat Deep Oscillation vanaf dag 1 post-operatief toegepast kan worden om het natuurlijke genezingsproces te versnellen. Met Deep Oscillation wordt lokale inflammatie beperkt en pijn aanzienlijk gereduceerd. Met name na een oncologische, neurologische of traumatische ingreep helpt Deep Oscillation de patient door de eerste moeilijke dagen na een operatie heen.

(Brand)wonden

Deep Oscillation kan toegepast worden op en om (brand)wonden voor een snellere wondgenezing. Oedeemreductie en het anti-inflammatoire effect versnelt het weefselherstel.

Verbeteren mobiliteit

Chronische pijn en posttraumatische aandoeningen verminderen de mobiliteit. Een verhoogde spiertonus beklemt de capillaire vezels met een beperkte capillaire microcirculatie als gevolg. Deep Oscillation werkt spierontspannend, optimaliseert het metabolisme en herstelt de zenuwfunctie. Dit is o.a. meetbaar door een verbeterde ‘range of motion’.